„Klub Seniora"

01-01-2019
KSPS.jpg

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 pt.

Celem „Klubu Seniora przy Staropoznańskiej"  jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób powyżej 65 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zamieszkujących teren powiatu inowrocławskiego.

W ramach cyklu spotkań przewidziane są zajęcia grupowe i indywidualne. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie psychologa, lekarza i pielęgniarki. Tematem spotkań są sprawy seniorów i napotykane przez nich trudności w codziennym funkcjonowaniu spowodowane podeszłym wiekiem i chorobami.

W części warsztatowej uczestnicy poznają metody na wyrażanie swoich uczuć poprzez łatwe prace manualne i pisanie poezji.

 

Okres realizacji projektu: 1 stycznia do – 30 czerwca 2019

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

Kontakt do koordynatora projektu: tel. 669-506-038, e-mail: biuro@malerzeczy.org

logos

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28