Powiedz to Migiem REKRUTACJA

04-09-2023
powiedz.jpg

Zapraszamy do udziału w naborze do "Powiedz to migiem" , projektu realizowanego we współpracy z Lokalną Grupą Działania w Inowrocławiu w ramach projektów dofinansowanych.

Celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania dla otoczenia osób, które nie mogą komunikować się werbalnie (osób głuchoniemych).

Projekt skierowany jest do 13 osób - dzieci i młodzieży uczącej się i mieszkającej na obszarze LSR Inowrocław.

Projekt obejmuje realizację zajęć dwa razy w tygodniu z zakresu indywidualnych konsultacji pedagogicznych i logopedycznych, warsztatów terapii zajęciowej, socjoterapii i nauki języka migowego.

Realizacja projektu: 1 września - 30 listopada 2023 r.
Liczba uczestników: 13 osób (młodzież zamieszkująca obszar LSR Inowrocław)

Zainteresowaną młodzież i opiekunów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: +48 665 359 468.

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28