Klub Młodzieżowy „Małe Rzeczy” II Rekrutacja

01-12-2020
Screenshot 2023-03-13 at 15.10.05.png

Zapraszamy do udziału w projekcie "Klub Młodzieżowy Małe Rzeczy II"

- projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, RPKP.11.01.00-04-0026/17

 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej w Inowrocławiu oraz ich opiekunów.

 

Cel projektu: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Działania w ramach projektu będą realizowane dwa razy w tygodniu w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2021 roku.

Wsparcie obejmuje:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania
 • zajęcia z wychowawcą
 • terapię pedagogiczną i rewalidację
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia prozdrowotne promujące ruch i zdrowy styl życia.
 • warsztaty z pedagogiem
 • warsztaty twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 

Rekrutacja w trybie ciągłym. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

tel. +48 665 359 468, e-mail: biuro@malerzeczy.org

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

 • ul. Staropoznańska 131-133
  88-100 Inowrocław
 • Telefon: +48 669 506 038
 • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28