„Klub Młodzieżowy Małe Rzeczy 3"

03-03-2022
111.jpg

Projekt będzie realizowany od 1 marca do 30 czerwca we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Celem projektu „Klub Młodzieżowy Małe Rzeczy 3" jest zwiększenie aktywności społecznej 12 osób (dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 6 do 18 lat) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 12 opiekunów w zakresie wsparcia edukacyjnego.
Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Inowrocławia objętych LSR.

Uwaga: Uczestnicy nie mogą brać udziału w więcej niż dwóch projektach finansowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław w ramach naboru 1/G/2021/Ino.

Spotkania będą odbywać się 2 dni w tygodniu w godzinach 15:00 - 19:00.

Planowane działania obejmują:

 • wsparcie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce i pokonywaniu trudności szkolnych
 • pomoc w odkrywaniu potencjału i predyspozycji zawodowych
 • wzmacnianie procesu integracji ze społeczeństwem
 • kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i postaw prospołecznych
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań
 • zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie talentów i zainteresowań.

 Lista zajęć dla dzieci i młodzieży oferowanych w ramach projektu:

Zajęcia grupowe

 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • zajęcia terapeutyczne - plastyczne i muzyczne
 • zajęcia edukacyjne - matematyka
 • wycieczki fakultatywne do Planetarium/ Domu Legend i innych ciekawych miejsc w regionie

Zajęcia indywidualne

 • korepetycje z matematyki
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z logopedą - rozwijanie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie

Zajęcia dla opiekunów:

 • warsztaty z psychologiem
 • warsztaty artystyczne z muzykiem i plastykiem

 

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy ze słodkim poczęstunkiem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

tel. +48 665 359 468, e-mail: biuro@malerzeczy.org

Picture1

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

 • ul. Staropoznańska 131-133
  88-100 Inowrocław
 • Telefon: +48 669 506 038
 • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28