„Edukacja i integracja na obszarze LGD Inowrocław”

29-07-2021
edu i integracja.jpg

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS we wspópracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław.


Celem projektu „Edukacja i integracja na obszarze LGD Inowrocław” jest podniesienie poziomu aktywności społecznej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze objętym LSR miasta Inowrocław.


Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

 • od 6 do 18 lat
 • oraz powyżej 18 lat

Działania w ramach projektu obejmują:

 • zajęcia z wiedzy o ekologii
 • ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności czytania, pisania i autoprezentacji
 • induwidualne wsparcie logopedyczne i pedagogiczne 
 • warsztaty terapeutyczne i artystyczne

 

Warunki uczestnictwa:

 • ukończenie 6 lat
 • oświadczenie o niepełnosprawności
 • zamieszkanie na terenie Inowrocław


UWAGA: Uczestnicy mogą wziąć udział w maksymalnie dwóch projektach w ramach naboru 2/G/2021/Ino.


Czas trwania Projektu: 1 września 2021r. –28 lutego 2022r.
Liczba uczestników: 16 osób
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 4 sierpnia 2021r.
Zajęcia będą odbywały się razy w tygodniu w godzinach 15.00-19.00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych odbędzie się 4 sierpnia w godzinach 9.30-11.00.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

tel. +48 665 359 468, e-mail:biuro@malerzeczy.org

Picture1

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

 • ul. Staropoznańska 131-133
  88-100 Inowrocław
 • Telefon: +48 669 506 038
 • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28