MAŁE RZECZY - WIELKIE IDEE

„Dzienny Dom Opieki Medycznej i pielęgniarska"

13-11-2019
DDOM.jpg

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich we współpracy z Centrum Medycznym Sir Med. 

Celem „Dziennego Domu Opieki Medycznej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego" (DDOM) jest zwiększenie dostępności usług medycznych i pielęgnairskich oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi z powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują wspracie:

  • lekarskie
  • psychologiczne
  • rehabilitacyjne
  • pielęgniarskie

w Centrum Medycznym Sir Med w warunkach zbliżonych do domowych lub bezpośrednio w domu pacjenta.

Pomoc udzielana jest raz w miesiącu/ tygodniu lub codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 

 

Od września 2019 wsparciem objęliśmy 38 osób i ich opiekunów.

UWAGA:Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły do momentu wykorzytania miejsc.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Koordynacji:

tel. +48 52 35 57 90 lub +48 603 882 808

e-mail: ddomsirmed@gmail.com

Picture1

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28